• COACHING EN THERAPIE • RELATIETHERAPIE • COACH-THERAPEUT CONTACT


Welkom!


Graag nodig ik u uit voor een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek, waarin ik u kan vertellen over mijn werkwijze
en eventuele vragen kan beantwoorden.
Dit gesprek is bedoeld ter wederzijdse kennismaking
en duurt ongeveer 20 minuten.
Ook kosten en vergoedingen komen dan ter sprake.

De ziektekostenverzekeraars met wie het NVPA een contract
afgesloten heeft, vergoeden (een deel van) de kosten
indien u aanvullend verzekerd bent.

Na het kennismakingsgesprek kunt u rustig de tijd nemen om te overwegen of u een coach/ therapietraject zou willen starten.

U kunt uzelf aanmelden voor een oriënterend gesprek middels
E. info@praktijkroos.nl
T.0165 851343/ 0655111487

ROUTE

 

Praktjk Roos
Praktijk ROOS . Heuvellaan 42 . 4702 TR . Roosendaal . 0165-851343 . info@praktijkroos.nl