• COACHING EN THERAPIE • RELATIETHERAPIE • COACH-THERAPEUT • CONTACT


Coach - Therapeut


Roos van Eijck
coach en therapeut sinds 1977

• Lidmaatschap NVPA : Nederlands Verbond voor
Psychosociaal therapeuten en Agogen
www.nvpa.org

• Lidmaatschap Stichting RBCZ:
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
www.rbcz.nu

• Lidmaatschap Stichting EFT www.eft.nl

• Lidmaatschap SCAG:
Stichting Complementaire en Alternatieve
Gezondheidszorg t.b.v. klachtenregeling
www.scag.nl

Bekijk hier mijn cv

 

Praktijk ROOS . Heuvellaan 42 . 4702 TR . Roosendaal . 0165-851343 . info@praktijkroos.nl